Oneness-Choreography by Heidi Yu & Xiang Xu (27min Duet-2017)

Light in the Darkness-Choreography by Heidi Yu

Between the Lines (2017)- Choreography by Heidi Yu

Oasis Part 1 (2016) - Choreography by Heidi Yu

Oasis Part 2

Oasis Part 3

Separate, but Never Separated (2015) - Choreography by Heidi Yu

Illusion (2014Choreography by Heidi Yu

Fall Into… (2014Choreography by Heidi Yu

Bitter Roots (2013Choreography by Heidi Yu

Identity (2009Choreography by Heidi Yu